Darczyńcy

Archiwum aktualności

Lata 2013 - 2014

Nowoczesny defibrylator dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieganinie ufundowany przez Fundacja ZAP - ZDROWIE I PRACA

W dniu 30 sierpnia 2014 rokudo Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieganinie (gmina Raszków) trafił nowoczesny defibrylator – urządzenie do przywracania akcji serca. Defibrylator marki PHILIPS HeartStart FRx jest niezawodnym sprzętem do ratowania życia ludzkiego, wyróżnia go długa, ośmioletnia gwarancja, brak wymogu serwisowania i przeglądów, przystosowany jest również do działania w akcjach przy najcięższych warunkach. Wiele jednostek straży pożarnej kładzie duży nacisk na rozwój ratownictwa medycznego i zabiega o wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt.

Fundacja ZAP – ZDROWIE I PRACA, której celem są wszelkie działania zmierzające do niesienia pomocy poprzez finansowanie ratowania życia ludzkiego pomogła ochotniczej straży pożarnej przekazując zakupiony sprzęt.

Przystanek zdrowie

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. Fundacja ZAP - ZDROWIE I PRACArealizując swój cel zmierzający do ochrony zdrowia uczestniczyła przy realizacji projektu PRZYSTANEK ZDROWIE.

Akcja skierowana była do pracowników ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., firmy z terenu PARKU PRZEMYSŁOWEGO ZAP i polegała na bezpłatnych konsultacjach lekarskich. W trosce o kompleksowość oferowanych badań pracownikom zaproponowano pięć stanowisk lekarskich:

  • pulmonolog - stanowisko cieszące się zainteresowaniem pacjentów, którzy chętnie (często pierwszy raz w życiu) mieli wykonywaną spirometrię; badanie to - polegające na pomiarze objętości i pojemności płuc - jest niezwykle ważne, gdyż służy rozpoznaniu częstych chorób płuc,
  • kardiolog - na konsultacje kardiologiczne składało się badanie EKG oraz opis wyników badania dokonywany przez lekarza kardiologa,
  • okulista - badanie okulistyczne składało się z pomiaru ciśnienia śródgałkowego w oku tonometrem Schiötza, korekcji wzroku do bliży i dali, a także doboru szkieł kontaktowych,
  • dermatolog - w tym gabinecie pacjenci mieli możliwość zasięgnięcia porady lekarskiej z dziedziny dermatologii oraz zbadania niepokojących ich znamion, pieprzyków czy zmian skórnych specjalistycznym sprzętem,
  • dietetyk.

Łącznie dzięki akcji przeprowadzono prawie 400 różnych badań.

KARNAWAŁOWA IMPREZA CHARYTATYWNA

28.02.2014

Zorganizowana została przez sponsorów w celu podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwe było finansowe wsparcie nowo utworzonego w naszym mieście Oddziału Kardiologicznego, a także popularyzacja idei Fundacji głównie wśród przedsiębiorców z terenu Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim.
Imprezę uświetnił występ ostrowskiego Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka.
Fundacja ma nadzieję, iż podczas tego spotkania towarzyskiego udało się jej przybliżyć swoje cele i pozyskać nowych darczyńców, bez których realizowanie zamierzeń Fundacji nie będzie możliwe.

SPOTKANIE DYREKCJI SZPITALA Z DARCZYŃCAMI

18.12.2013

Przedstawiciele Fundacji ZAP – Zdrowie i Pracaotrzymali zaproszenie na uroczyste spotkanie z Dyrekcją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i Starostą Ostrowskim. Celem spotkania była prezentacja nowo powstałego Oddziału Kardiologicznego oraz podziękowanie wszystkim darczyńcom, których wsparcie przyczyniło się do realizacji jednego z największych wyzwań inwestycyjnych Szpitala czyli budowa i wyposażenia „KARDIOLOGII”.