Kontakt

Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca


63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Krotoszyńska 35
tel. 62 7372487, fax 62 7372664
e-mail: fischer@zap-biznespark.pl, romecka@zap-biznespark.pl
http://www.fundacjazap.zapr.pl


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr
KRS 0000489546
REGON 302595962
NIP 6222784554

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
16 2030 0045 1110 0000 0305 1340

Darczyńcy