Historia

Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 15 listopada 2013 r. przez:

  • ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
  • ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Zenona Pawlaka,
  • Józefa Gregorczyka,
  • Przemysława Dankiewicza.

Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca została wpisana do Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dnia 6 grudnia 2013 r.

Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca została uprawniona do otrzymania środków z 1%.
15 grudnia 2016 r. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego zamieścił wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych w 2017 r. do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca - pozycja 8417 wykazu opublikowanego przez Departament (www.pozytek.gov.pl).

Darczyńcy