Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie środków finansowych z darowizn, zapisów, spadków i dobrowolnych składek oraz innych zgodnych z przepisami prawa źródeł,
 • finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego, łącznie z kosztami diagnostyki,
 • udzielanie pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji,
 • współuczestniczenie w zakresie zabezpieczenia opieki medycznej poprzez finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w szczególności dla Oddziału Kardiologicznego,
 • współuczestniczenie w programach doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej i informacyjnej,
 • wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej,
 • współpracę na rzecz ochrony środowiska,
 • tworzenie konsorcjów do realizacji projektów,
 • zarządzanie projektami europejskimi,
 • organizowanie imprez oraz zbiórek pieniężnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów Fundacji,
 • inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów Fundacji,
 • współpracę ze środowiskami rządowymi, samorządowymi, związkowymi i medycznymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.


Statut Fundacji ZAP Zdrowie i Praca (pdf)

Darczyńcy