Misja

Celami Fundacji ZAP - Zdrowie i Praca są wszelkie działania zmierzające do niesienia pomocy w zakresie:

  • finansowania ochrony zdrowia oraz ratowania życia,
  • wspierania szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,
  • wspierania edukacji prozdrowotnej, w tym prowadzenia i finansowania programów profilaktycznych oraz wspierania inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia,
  • finansowania zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w szczególności dla Oddziału Kardiologicznego,
  • finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • udzielania wsparcia dla tworzenia nowych miejsc pracy,
  • udzielania pomocy w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz adaptacji społeczno-zawodowej,
  • udzielania pomocy w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz adaptacji społeczno-zawodowej.

Darczyńcy