Darczyńcy

FUNDACJA ZAP - Zdrowie i Praca uprawniona do otrzymania środków z 1%

14 grudnia 2018 r. - Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w 2019 r. - FUNDACJA ZAP - ZDROWIE I PRACA znajduje się pod pozycją 8343 wykazu.
https://pozytek.gov.pl/

Kwiecień 2019 r.

Fundacja ZAP - ZDROWIE I PRACA ponownie wsparła ostrowski szpital pomagając w zakupie ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego i przeznaczonego do udzielania pomocy medycznej. Karetka jest w pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Szpital posiada aktualnie pięć Zespołów Ratownictwa Medycznego (dwa zespoły specjalistyczne i trzy podstawowe). W związku z intensywną eksploatacją ambulansów zaszła potrzeba pilnej wymiany jednego z posiadanych aut ratunkowych.

NOWOCZESNY SPRZĘT DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO OSTROWSKIEGO SZPITALA

W styczniu 2019 r. kolejny nowoczesny sprzęt trafił do ostrowskiego szpitala na Oddział Ginekologii - jest nim aparat USG 3D. Przekazane urządzenie to aparat z bardzo szerokimi możliwościami, oprogramowaniem 3D oraz funkcją Dopplera, pozwalający na bardzo dokładną diagnostykę. Część środków na zakup tego sprzętu przekazała Fundacja ZAP - ZDROWIE I PRACA.

NOWOCZESNE REJESTRATORY HOLTEROWSKIE DLA OSTROWSKIEGO SZPITALA

W grudniu 2018 r Fundacja przekazała 2 nowoczesne rejestratory holterowskie oddziałowi kardiologi ostrowskiego szpitala. Urządzenia pozwalają rejestrować czynności serca przez całą dobę podczas wykonywania różnych czynności - dzięki takim badaniom łatwiej jest diagnozowąć wiele nieprawidłowości.

Badania profilaktyczne

Październik 2018 r

W dniach 22 października 2018 r do 26 października 2018 r na terenie Parku Przemysłowego ZAP Fundacja przeprowadziła kolejne badania laboratoryjne w ramach prowadzonych działań z dziedziny profilaktyki zdrowotnej. Wykonane zostały badania - morfologia, OB, PSA, CRP, Witamina D, homocysteina, lipidogram. W badaniu wzięła udział największa jak do tej pory liczba osób. Poniżej wykres przedstawiający udział w badaniach w latach 2015 - 2018. Sprawozdanie z badań znajduje się w zakładce SPRAWOZDANIA. Zachęcamy do lektury osoby zainteresowane tematem profilaktyki zdrowotnej.

Okres Ilość osób
2015 434
2016 259
2017-03 430
2017-10 527
2018 589

KURSY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W czerwcu 2018 r. Fundacja zorganizowała kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób zainteresowanych z terenu Parku Przemysłowego ZAP. Celem szkoleń było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa społecznego oraz konieczności udzielenia pierwszej pomocy na miejscu wypadku. W szkoleniach wzięło udział 34 uczestników. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ćwiczenia prowadzone były również przy użyciu defibrylatora szkoleniowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Podsumowanie 13 edycji konkursu grantowego

Styczeń 2018 r

W dniu 26 stycznia 2018 r. w ostrowskim Forum Synagoga zakończono i podsumowano 13 edycję konkursu Stowarzyszenia "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego". W 13 edycji konkursu po raz pierwszy brała udział FUNDACJA ZAP - ZDROWIE I PRACA realizując projekt "Zdrowy kręgosłup aktywne życie".

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gmin założycielskich Stowarzyszenia, którzy pogratulowali beneficjentom 13 edycji oraz wręczyli pamiątkowe podziękowania. Na zakończenie można było podziwiać wystawę przygotowaną przez beneficjentów 13 edycji prezentującą zrealizowane projekty oraz wymieniać się doświadczeniami przy wspólnej kawie.
W tym roku gościem specjalnym gali była Pani Oktawia Nowacka - brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w pięcioboju nowoczesnym.

Więcej wydarzeń w Archiwum aktualności